Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personalA. INFORMAȚII GENERALE
Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, societatea CIA ABOLIV SRL, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Societatea noastră are sediul social în Cluj, loc. Mihai Viteazu, str. Morii, nr. 99A, România. Aceasta este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1397/1992, având Cod Unic de Înregistrare RO2872537.
Politica de confidențialitate descrie tipurile de date pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor.
De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.
În general, intenția noastră este de a colecta datele care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator – www.piticup.ro
CIA ABOLIV SRL se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

B. SCOPURILE PRELUCRĂRII

• În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al site-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor site-ului.

C. TEMEIURILE PRELUCRĂRII
Temeiul legal al prelucrarii datelor conform scopurilor mai sus indicate este: • Interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site. Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

D. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CIA ABOLIV SRL prelucrează datele doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate. În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră.

E. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
• Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră: dreptul de a obține, de la CIA ABOLIV SRL, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate de către CIA ABOLIV SRL. și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
• Dreptul de a șterge datele dumneavoastră: dreptul de a obține de la CIA ABOLIV SRL, ștergerea datelor dumneavoastă. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care CIA ABOLIV SRL are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
• Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care CIA ABOLIV SRL are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele sunt prelucrate în mod nelegal de către CIA ABOLIV SRL
Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

F. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE
Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

G. CUM NE PUTEȚI CONTACTA
Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: Cluj, loc. Mihai Viteazu, str. Morii, nr. 99A, România, sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: contact@piticup.ro.